Ga verder naar de inhoud

Over ons

De Toolbox Focus Vakmanschap is een gids voor het filmen en borgen van vakmanschap en immaterieel erfgoed. 

Het biedt een basismethodologie voor het audiovisueel documenteren van levend erfgoed, vakmanschap, vaardigheden en knowhow. De methodieken die je hier vindt, werden beproefd aan de hand van 11 pilootprojecten in Vlaanderen in het samenwerkingsproject ‘Focus Vakmanschap’.

Toolbox Focus Vakmanschap

De voorbije jaren is de aandacht voor immaterieel erfgoed en de zorg voor de rijke diversiteit aan culturele praktijken en tradities sterk gegroeid. Tegelijk zijn ook de technologische mogelijkheden voor het audiovisueel documenteren hiervan enorm toegenomen. 

Maar op welke manieren kan film helpen in het borgen van vakmanschap en levend erfgoed? Door de knowhow en vaardigheden van vakmanschap via film vast te leggen, kan de zorg ervoor - of het borgen ervan - op verschillende manieren gefaciliteerd worden.

Daarom werd de toolbox ‘Focus Vakmanschap: levend erfgoed documenteren’ ontwikkeld: als gids en inspiratiebundel die toelicht hoe film op verschillende manieren kan dienen als middel tot het borgen van levend erfgoed. 

 

Deze online toolbox kwam tot stand in het kader van het project ‘Focus Vakmanschap’. Op de website www.focusvakmanschap.be kan je elk van deze vakmanschappen en hun trajecten ook in klank en beeld ontdekken.

 

Voor wie? 

Met deze toolbox richten we ons eerst tot erfgoedprofessionals en andere culturele bemiddelaars of begeleiders. Maar we hopen natuurlijk dat deze toolbox op termijn ook gebruikt wordt door vele andere geïnteresseerden. De ervaringen uit de toolbox zijn net zo bruikbaar voor mensen uit de praktijk of voor videomakers die geïnteresseerd zijn in het filmen van levend erfgoed, als voor professionele erfgoedwerkers

In de praktijk gaan waarschijnlijk vaak teams van erfgoedprofessionals, videomakers en vakmensen samenwerken om immaterieel erfgoed te filmen vanuit een gezamenlijke inzet rond de zorg voor het erfgoed. 

We nodigen daarom iedereen uit om deze toolbox te verkennen, te gebruiken in de breedst mogelijke zin én op maat van eigen noden en behoeften! 

 

Wat kan je van de toolbox verwachten?

De toolbox 'Focus Vakmanschap: levend erfgoed documenteren' reikt verschillende benaderingen aan om vakmanschap en levend erfgoed audiovisueel te documenteren

Afhankelijk van je doel en interesse kan je bijvoorbeeld kiezen voor het maken van gedetailleerde video's, het doorgeven van kennis en vaardigheden, of het documenteren van eigen onderzoek. 

Deze toolbox biedt ervaringen uit de eerste hand met het filmen van levend erfgoed als inspiratie voor audiovisueel documenteren en is gericht op het borgen van erfgoedvaardigheden, -kennis en -praktijken. 

Wat je motivatie ook is, je vindt hier zeker nuttige hulpmiddelen, tips en begeleiding voor jouw eigen project!