Ga verder naar de inhoud
Toolkit

Presenteren en communiceren

Promotie
Presentatie
Communicatie
Bewustmaken
Onderwijzen

Filmen/documenteren om de erfgoedpraktijk te communiceren, te presenteren en toe te leiden 

Intro

Het presenteren en communiceren van cultureel erfgoed speelt een grote rol in het borgen ervan. 

Dankzij presentatie, communicatie en toeleiding wordt een breder publiek - dat vaak niet vertrouwd is met de praktijk of het ambacht - geïnformeerd over cultureel erfgoed en wordt het toegankelijk gemaakt voor een breder publiek.

Deze toolkit focust op twee types van presentatie- en communicatieactiviteiten, die als borgingsmaatregelen i.k.v. de UNESCO 2003 Conventie van groot belang zijn voor de brede implementatie:

1. Bewustmaken en sensibiliseren

Bewustmaken en sensibiliseren

Presentatie
Communicatie
Bewustmaken
Herkennen

Filmen/documenteren om het bewustzijn over de erfgoedpraktijk te vergroten

Meer lezen

2. Educatie

Educatie

Leren over
Onderwijzen

Filmen/documenteren om te leren over immaterieel erfgoed

Meer lezen

Opmerking:

Het kan zijn dat je je afvraagt wat het verschil is tussen overdracht en educatie om de juiste manier te kiezen om je documentaireproject te filmen. 

Overdracht is gericht op het 'leren van de praktijk' (= hoe je het vakmanschap/de praktijk doet), terwijl educatie of onderwijs gericht is op het 'leren over de praktijk'. 

Hoewel overdracht ook wordt gezien als een (vaak niet-formele) vorm van educatie, is het een veel gedetailleerder en langer proces dan een educatieve documentaire.

Nog een onduidelijkheid?

Mocht je toch niet direct gevonden hebben wat je nodig had,

luisteren we graag naar opmerkingen en vragen.