Ga verder naar de inhoud
Toolkit detail
Stap-voor-stap handleiding filmen

2. Raadplegen van de erfgoedgemeenschap

Filmen

Intro

Ter herinnering: erfgoedgemeenschappen staan centraal in elk borgingsproces. 

Als je er zelf geen deel van uitmaakt, zorg er dan altijd voor dat je mensen uit de praktijk indien nodig, grotere groepen belanghebbenden raadpleegt in het documentatieproces. 

Bijeenkomsten organiseren

Je kan daarom overwegen om bijeenkomsten te organiseren met praktijkbeoefenaars. Hier kan je samen beslissen over de praktijk die gedocumenteerd zal worden, over de beoefenaars die betrokken willen worden/gefilmd willen worden, over het doel van het documentatieproject, over tijd en budget en of over andere zorgen die tijdens deze ontmoetingen kunnen opduiken. 

Auteurschap en intellectueel eigendom

Waarschijnlijk zullen er ook vragen zijn over auteurschap en intellectueel eigendom. Het is goed om deze aspecten aan het begin van het proces aan de orde te stellen. 

Hier vind je een aantal voorbeelden van juridische documenten en vrijgaveformulieren die het eigendom van de documentatie regelen (wie bezit de rechten (op welke beelden en/of eindresultaten?) die geproduceerd worden en de samenwerkingsverbanden binnen het project.

Voorbeeld contract 'auteursrechten en engagement'

Nog een onduidelijkheid?

Mocht je toch niet direct gevonden hebben wat je nodig had,

luisteren we graag naar opmerkingen en vragen.